• Book: Bakuwar Fuska Littafi Na 2
  • Author: Hadiza Adamu Shitu
  • Narrator: Muhammad Umar Kaigama

Leave a Reply