Tracks included are Murjanatu, Kyal Kyal Banza, Na Yarda, Ki Bar Damuwa, So, Taho Guna, Kama Gwaninka, Sai Da Rai, Murmushi, Rudanin Soyayya, Soyayya Namika, Na Aminta Dake, Tun Ran Farko, Soyayya Ta Hadamu, Na Yarda, Ke Kadai Na Zaba & Nasara

Leave a Reply