Tracks included are Labarina, Halimatu, Garin Jos, Dawo Dawo 1, Zainabu Abu, Labarina 2, Dare Da Yawa & Kano Pillars (Masu Gida)

Leave a Reply