Tracks included are Barewa, Gambara, Kawalwalniya, Mai Laya, Mai Waka, Masoyana, Ringim, Soyayya & Zainabu Abu

Leave a Reply