Tracks included are Maza, Mai Sauraro, Iya Zance, Dakin So, Farin Gani, Ba Kama, Akasi, Rabin Raina, Basma, Ga Bayanina, Gaskiyar Lamari, Sako, Garkuwar Zuciya, Fashin Baki & Budurwar Wawa.

Leave a Reply