Tracks incuded are Hafeez, Wanda Bai So, Mai Laya, Mai Zamani, Mizani, Nabeela, Ina Sa’a, Godiya, Sareena, Yaushe Rabo, Ban San Wani Sarki Ba, Aya Aya Mai Nono, Mai Guri Yazo, Na Kowa, Dafin So & Gasar Aure

Leave a Reply