Tracks included are Ina Sonki, Makota, Kewa, Kairat, Dogon Nazari, Littafi, Masoyin Gaskiya, Boyayyen Sirri, Girma, Goma Ta Wuya, Ta Toshe, Game Gidan Biki, Nabeela, Daga Dinner, and Bayanai.

Leave a Reply