Track included are Sako Daga Zuciya, Duba Duba, Shakuwa, Yabon Annabi, Na Amarya, Nauwara, Tani Da Manu, Adala, Rabon Duniya, Yarinya, Ruhin Jikina, Birthday, Dan Salona, Tushe, Na Kamu Da Ciwo, Zaman Duniya & Duka Dayane

Leave a Reply